paź
20

Spełnij swój klubowy obowiązek 2015. Głosuj i biegnij!

Temat utworzony przez Tomasz Leś


Spełnij swój klubowy obowiązek 2015. Głosuj i biegnij!

Regulamin głosowania na kandydatów do zarządu w Trucht Tarchomin Team.

Głosuj


 1. Formularz do głosowania dostępny jest na stronie: www.bieganietarchomin.pl/Sekretne/Wybory.aspx
 2. Prawo wyborcze ma każdy pełnoletni członek TTT.
 3. Elektor może zagłosować na 5 kandydatów, będących pełnoletnimi członkami klubu TTT, przy czym za każdym razem podaje innego kandydata.
 4. Unikalne numery kandydatów są podane na stronie : http://www.bieganietarchomin.pl/Strony/Sylwetki.aspx?glosowanie=tak
 5. Wybranym kandydatom przydzielamy punkty od 5 do 1, wskazując najbardziej odpowiednie osoby do zarządu.
 6. Możemy zagłosować tylko jeśli podamy w formularzu swoje prawdziwe imię i nazwisko, takie same jak w profilu TTT oraz w tym temacie napiszemy, że oddaliśmy głos ( nie mówiąc na kogo ) w celu autoryzacji głosu.
 7. Niespełnienie punktu 5 lub 6 powoduje odrzucenie głosu.
 8. Wpisanie niepoprawnego numeru przynajmniej jednego kandydata w formularzu do głosowania powoduje odrzucenie głosu. 
 9. Technicznie jest możliwe zagłosowanie więcej niż raz, natomiast brane będzie pod uwagę tylko zgłoszenie z najwcześniejszą datą.
 10. Kandydaci mogą głosować na siebie.
 11. Głosowanie jest tajne.
 12. Ostatnim momentem na oddanie głosu jest 01 listopada 2015, godzina 20:00. Głosy oddane po tym terminie zostaną odrzucone.Numery kandydatów są wygenerowane automatycznie, przez system na podstawie kolejności rejestracji.
Kolejność wyświetlania kandydatów jest taka sama jak w zakładce "Członkowie" i jest wyznaczana na podstawie stopnia uzupełnienia profilu (zdjęcie, opis) i daty rejestracji. 

01 listopada o godzinie 23:00 zostaną podane oficjalne wyniki.

Aktualizacja: Wraz z opublikowaniem wyników nie będzie podawana dokładna data i czas kiedy został oddany jaki głos  

Dodaj komentarz
24 komentarze(y):
Wczytywanie wcześniejszych komentarzy
Wczytywanie listy